IN FORMAE ET AD USUM | Controlling What You See in Feeds | MINIANÁL PO ČESKU

Dobrý den! Pokud to nevíte, ale vy to asi víte, je možno určit, který "post" se bude zabrazovat ve "feeds", a který ne. How to do it? Štítkováním. Ten, který opatříte zvoleným "tagem", viz ViewPost, se zobrazí, ostatní ne. Controlling What You See in Feeds Pro někoho "zero", pro mě "very tasty", vzhledem k vzhledu, viz "upper slider". "Komunikuji" spíše zřídka, opravdu nemám pocit, že je svět zvědav na mé tlachání, ale občas se to stane, byť tajně toužím po... Naznačím citátem: Nejvyšší filosofií jest držet hubu. František Drtikol. ... Ježíš řekl: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha a nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje." (Evangelium podle Matouše) ... Boží Zahradník na YouTube zmíněné jistě rád potvrdí, byť z jeho RITUÁLU PŘIJETÍ bych vyskočil z vokna, kdybych ovšem nebydlel v prvním patře...

Controlling What You See in Feeds

Přejícím lidem přeji pěkný den, pěkný měsíc, pěkný rok, pěkný život i pěknou smrt!