GALERIE FOTOGRAFIÍ STARÉ PRAHY

PICTURES OF DISAPPEAR PRAGUE | HISTORICAL PHOTOS GALLERY

Praga Ad Usum Gallery | http://kdojsemja.cz/praga

Praga Ad Usum Gallery

MOŽNO ZASÍLATI VKUSNÉ HISTORICKÉ POHLEDNICE

SEND A POSTCARD FROM PRAGA AD USUM GALLERY

Praga Ad Usum Gallery
Fotografie staré Prahy
Galerii "Zašlé Obrazy Staropražské" provozuje pro potěchu oka a mysli K., živec pražský. Byl debil jednou dvakrát předjarní podvečer. Výstava. Hospoda. Hledání "into wild web" fotografií staré Prahy, a jelikož jich moc nebylo... Fotografie vezdejší pocházejí z mé bývalé sbírky starého papíru. Ostatně, mám to na navštívence, "bývalý milovník starého papíru". Na souložení jsem nikdy moc nebyl ...a kopyrajt v truhlíku na balgóně nepěstuju... Možno též zasílati dopisnice. Nechci se chlubit, ale... Doporučuje 8 z 5 návštěvníků.
Pictures of disappear Prague
Welcome to a website which offers you to view some past time images. And much more. The pages have been designed by Mr. K, a Prague resident, in order to please your sight and mind. The idea to create such a website was inspired by atmosphere of one post-exhibition Friday evening and by the fact that nothing similar could be found on the net. At least at that time! These historical photos, Pictures of disappear Prague, can be sent as a postcards. Copyright? Bullshit! Recommended 8 from 5 visitors.