Bylo jaro, hřály meze ...a můj nemilovaný strýček se stal blogerem. Bloggerem.

Jsme jen vírem v řece s věčně plynoucí vodou. Norbert Wiener

What you resist, persists. Co odmítáme, to přetrvává. Carl Gustav Jung

KRÁWA PRODUCHOWNĚLÁ | KALKUTSKÝ NEWČASNÍK | WEB FAKRIHO STRÝČKA

Fakriho Strýček je občanským jménem Pavel Křišťan. Pro úplnost. Ale co znamenají jména?

A chceš-li Vyslov jméno mé V té chvíli
Se pohne ruka Která zetlela
A oči planou zas Jež dávno shnily
Jiří Karásek ze Lvovic – Vzkaz mrtvého tuláka

STAT ROSA PRISTINA NOMINE, NOMINA NUDA TENEMUS
Někdejší růže je tu jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci

Umberto Ecco – Jméno růže

Utrpení nepřináší pomíjivost, ale naše neschopnost ji přijmout, uvědomovat si ji jako prazákladní, jedinou povahu skutečnosti. Utrpení vyvolávají naše přestavy o stálosti a neměnnosti jáství. Lpěním na nich se dostáváme do rozporu s přirozenou skutečností. Vytváříme dualitu mezi skutečností, JAK TO JE, a neskutečností, JAK BY TO MĚLO BÝT. A právě prožívání tohoto rozporu plodí utrpení. Milan Calábek

CONFICIO ALIQUANTUM CONFICIO MULTUM – HOC MOMENTUM NUNC EST