Úzkostně depresivní schizoid a jeho život aneb Z jiných světů přes dělohu do rakve a zase zpátky

Ježíš jim řekl: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha a nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje."

Evangelium podle Matouše

Po návštěvě u maminky
Jsem neznámým obsahem | Oživlé mrtvoly
Co skouzla se po hovně
A teď pláče | Plakala by
Kdyby... měla voči
Nikoliv zející | Z dávného pláče
Prázdný koláče | Vyžraný suchem
Z pivnice domů se tramvají dovezla
Bezpečný přístav ve dveřích | Ach
Děti jsou v obrouskách | Ach
Ticho a pustota | Kdo zapláče?
Když není tu nikdo | Ticho a příšeří
Kdo by brečel | Ječela – ječeli – ječel
Jsem po sté z ničeho | Povstalá mrtvola
Co plakat by chtěla
Dlouze – hluboce – smutlivě
Byť potem z čela | Tolik by chtěla
Chvěje se ... skáče | Kosti chřestí
Jako ptáče | Když šlachy a vazivo chybějí
Na klíček | Plechové kokrháče
Prášky | Spánek | Na umření lehký vánek
Mne obešel | Do zítřka dávám mu čas
Aby se rozhodl | A nikdy již neodešel?
Ráno v úzkosti | V šeru svitne prášek
Pohádka | Kulihrášek | Kráčím v úřad
Tam to žije! | Kosti chřestí zas
Podvečer v úzkosti | Skupinové terapie

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem [ V.I.T.R.I.O.L. ]
Navštiv vnitřek země, očištěním nalezneš skrytý kámen. [ ideogram Smaragdové desky Herma Trismegista ]

SCHIZOIDŮV ZÁPISNÍK | Z jiných světů přes dělohu do rakve a zase zpátky  ZPĚT X DÁLE

Altissima philosophia et sapientia est meditatio mortis | Nejvyšší filozofií a moudrostí je rozjímání o smrti