Úzkostně depresivní schizoid a jeho život aneb Z jiných světů přes dělohu do rakve a zase zpátky

Kdes mladosti má? Kde světla zář? Modravý stín?
Odumřel ptačí zpěv. Ve váze hvozdík rudý zvadl.
Ničeho není! Jen v soumraku šedi těžký spleen.
Ničeho není! Jen déšť, jenž v prázdno srdce vpadl.
Oči znavené civí prázdnotou tuposti do ulic.
Marnost rozepjala tu své monotónní chvění.
Dny a dny bez konce spějí v neodvratné Nic.
Z okapu hlučně padá proud špíny na dláždění.

Jiří Karásek ze Lvovic - Deštivé dny | Volně převyprávěno heterosexuálním blogerem. Sorry, Jiří!

Žádný Brahma a žádný bůh není tvůrcem
tohoto koloběhu života a smrti,
jen prázdné jevy tu pokračují,
závislé na hromadění podmínek.

Slovo Buddhovo (Nyánatiloka)

Ničeho nechtít již v žití,
necítit, nežádat,
být jak plamen, jenž svítí
studeně na spící sad.

František Gellner

Srdce nepokojně bije.
Nepřítel v tvém těle žije.
Člověk za noci dech taje
tlumený krok jeho slyší.
Zpupně jako kočka s myší
skrytý vrah si s tebou hraje.
Nevíš, zda dnes přepadne tě
či kdy, ve dne nebo v noci,
a dotrpíš bez pomoci,
sám jen s úzkostí svou v světě.

František Gellner - Nepřítel

Když stín se k stínu nachýlí,
tu není horkých úst,
netluče slavík zpozdilý,
jen stíny počnou růst.
Když v náručí stín stínu pad,
i náručí je stín.
Z hvězd sněží jenom mrazný chlad,
já stín jsem jen, vy stín.

Fráňa Šrámek - Stíny

Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí.

Milovati toho, kdo námi pohrdá, a podávati ruku strašidlu, chce-li nás polekati?

Nejhorší nepřítel, s kterým se můžeš setkati, budeš vždy sám sobě; sám na sebe číháš v doupatech a lesích.

Je hrozné býti o samotě se soudcem a mstitelem vlastního zákona.

Ó Zarathustro, tvé plody jsou zralé, ty však nejsi zralý pro své plody!

Friedrich Wilhelm Nietzsche

A tak se od sebe odloučili, kmet a muž, smějíce se, jako se smějí dva chlapci.
Ale když Zarathustra byl samoten, promluvil takto k srdci svému:
Což je to možné! Tento stařičký světec ještě ani nezaslechl ve svém lese, že Bůh jest mrtev!

Welches ist möglich! Diese altmodische Saint war nicht in einem Wald gehört, dass Gott tot ist!
Friedrich Wilhelm Nietzsche – Also sprach Zarathustra

Bylo by absurdní, abychom nechápali jak anděly, tak ďábly, vždyť jsme je sami vynašli.

John Steinbeck – Na východ od ráje

SCHIZOIDŮV ZÁPISNÍK | Z jiných světů přes dělohu do rakve a zase zpátky  ZPĚT X DÁLE

Altissima philosophia et sapientia est meditatio mortis | Nejvyšší filozofií a moudrostí je rozjímání o smrti